Pakalpojumi

Konsultācijas individuāli un grupās

Biznesa etiķete

Noteikumi, kuru pārzināšana un ievērošana sekmē profesionālo izaugsmi un biznesa attīstību.

Iespaidu vadība

Zināšanas un prasmes radīt vēlamo iespaidu par sevi, kas ļauj veidot pozitīvas attiecības un gūt vēlamo rezultātu.

Lietišķā komunikācija

Prasmīga sarunas uzturēšana, panākot vēlamo rezultātu un veidojot ilgtspējīgu komunikāciju.

Tēla veidošana

Izpratne par vizuālā tēla lomu panākumu gūšanā un zināšanas par tā veidošanu.

Viesu uzņemšana

Zināšanas par galda kultūru un izkoptas uzvedības normas korporatīvos pasākumos.

Biznesa sarunas angļu valodā

Valodas nianšu apgūšana pārliecinošām prezentācijām un vieglai tērzēšanai starptautiskā vidē.

Personalizētas rokasgrāmatas

Individuāli izstrādāta korporatīvā tēla un etiķetes rokasgrāmata darbinieku izpratnei par uzņēmuma kultūru.

Starpkultūru komunikācija

Izpratne par kultūru atšķirībām un zināšanas par šo barjeru pārvarēšanu.

Viesmīlības protokols

Profesionālas apmācības un treniņi viesmīļiem un viesmīlības komandai atbilstoši augstākajiem apkalpošanas standartiem

Klientu un partneru atsauksmes

"Veiksmīgas sadarbības pamatā ir abpusēja cieņa." -Irma Kalniņa

Kļūstiet par labāku sevis versiju jau šodien!