Biznesa etiķete

Noteikumi, kuru pārzināšana un ievērošana sekmē profesionālo izaugsmi un biznesa attīstību.

Etiķetes principi ir auguši un mainījušies līdz ar visu civilizēto sabiedrību, un kā nerakstīti likumi regulē visa veida komunikāciju. Izprotot un apgūstot etiķetes būtību, ikvienā situācijā iespējams justies brīvi un dabiski. Biznesa etiķetes ievērošana sekmē ilgtermiņa sadarbību, kas balstīta uz savstarpēju cieņu un cilvēcīgi profesionālām attiecībām.
Biznesa etiķete ir noteikumu un manieru komplekts, kas ir neaizstājams un nepieciešams profesionālajā darbībā. Bieži vien biznesa etiķete ir viens no priekšnoteikumiem veiksmīgu darījumu noslēgšanai vai personīgās profesionālās karjeras kāpumam. Ignorējot biznesa etiķetes pamatprincipus, pastāv riski zaudēt profesionālo tēlu, reputāciju vai sadarbības partnerus.

service single view_0001_businessman-collaborate-collaboration-872957-min
biznesa etikete-min

Pateicoties biznesa etiķetes zināšanām, ikvienam būs vienkāršāk uzsākt darījumu sarunas ar vēl nepazīstamu partneri, kā arī turpināt iesāktos sadarbības projektus neatkarīgi no tā, kādā stadijā tie būtu aprāvušies. Biznesa etiķete rada profesionālu, respektablu atmosfēru, kā arī uzlabo komunikāciju. Turklāt, kas nav mazsvarīgi – ja tiek ievērota biznesa etiķete birojā, vienlaikus tiek kāpināta arī darba produktivitāte. Biznesa etiķetei kļūstot par ikdienu visos līmeņos, uzlabojas kopējā atmosfēra birojā – cieņpilna savstarpējā attieksme veicina arī labākas attiecības ar klientiem un partneriem.

Etiķetes kursa laikā Irma Kalniņa izskaidros, kā veiksmīgi integrēt biznesa etiķeti ikdienā, padarot labas manieres par savu vizītkarti jebkurā situācijā:

  • Biznesa etiķetes pamatprincipi – lai arī katrā valstī biznesa etiķetes nianses atšķirsies, tomēr ir daži nemainīgi lielumi, kas jāņem vērā neatkarīgi no vietas, laika un situācijas, kurā atrodaties.
  • Etiķete sabiedriskajā dzīvē – zināšanu un prasmju kopums, kas ļaus ērti un komfortabli justies jebkurā publiskā pasākumā – gan draugu ballītē, gan pieņemšanā pie Valsts prezidenta.
  • Pirmais iespaids – prasme izmantot savā labā pirmās sekundes pēc iepazīšanās, lai sarunu biedra prātā radītu jums vēlamo tēlu un priekšstatu.
  • Biroja etiķete – lai veidotu patīkamu ikdienas darba atmosfēru, lieti noderēs vispārējas zināšanas par savstarpējo komunikāciju, lietišķo saraksti, telefona sarunu etiķeti, e-pasti, kā arī prasmes izmantot koplietošanas telpas un biroja tehniku ar cieņu pret apkārtējiem.
  • Četras paaudzes darba vidē — izprotot vērtību un darba stilu atšķirības un ievērojot katrai paaudzei raksturīgās iezīmes, iespējams veidot izcilu komandu, kurā katrs dalībnieks jūtas novērtēts un motivēts.
  • Sociālo mediju etiķete un komunikācijas internetā jeb “netiķete” – liela daļa ikdienas komunikācijas ir pārcēlusies uz sociālajiem tīkliem un dažādām ziņojumu platformām. Izprotiet sociālo tīklu specifiku un elektroniskās sarakstes būtību, lai veidotu profesionālu tēlu un vadītu saziņu ar klientiem, partneriem un kolēģiem arī interneta vidē.

Kļūstiet par labāku sevis versiju jau šodien!

Klientu un partneru atsauksmes

"Veiksmīgas sadarbības pamatā ir abpusēja cieņa." -Irma Kalniņa

Kļūstiet par labāku sevis versiju jau šodien!