Starpkultūru komunikācija

Izpratne par kultūru atšķirībām un zināšanas par šo barjeru pārvarēšanu.

Uzņēmējdarbība mūsdienās bieži vien stiepjas pāri valstu robežām un kultūru atšķirībām, tādēļ veiksmīgai biznesa attīstībai ir svarīgi tajās orientēties un apzināties, kā strādāt multikulturālos apstākļos. Neatkarīgi no tā, vai vienā uzņēmumā strādā dažādu valstu pārstāvji, vai arī jāveido biznesa attiecības ar cilvēku no cita kontinenta, atslēga uz saprašanos ir vēlme iedziļināties un izprast.

service single view_0008_adult-adventure-aircraft-443430-min
starpkulturu komunikacija-min

Lai sekmētu savu konkurētspēju pasaules tirgū, jādomā globāli, apzinoties kultūras un komunikācijas atšķirības citās valstīs. Kultūras un to atšķirības ietekmē visus biznesa procesus un mērķus. Etiķetes eksperte Irma Kalniņa iepazīstinās ar būtiskākajām un korporatīvajā vidē biežāk sastopamākajām starpkultūru komunikācijas barjerām, kā arī piedāvās to iespējamos risinājumus.

Kursa laikā uzzināsiet, kā veidot starpkultūru attiecības atbilstoši etiķetei, kā arī iepazīsiet dažādas nianses, kas ļauj vieglāk komunicēt starptautiskā vidē:

  • Kultūra korporatīvajā vidē – attīstot uzņēmuma darbību starptautiskajā vidē, nepieciešams pārzināt biznesa etiķetes pamatprincipus sadarbībā ar starptautiskiem klientiem.
  • Multikulturāls birojs – arvien biežāk lielajos uzņēmumos nākas sastapties ne tikai ar klientiem, bet arī kolēģiem, kas nāk no citām kultūrām un ikdienā piekopj citas tradīcijas. Veiksmīgai ikdienas sakarsmei vērts iepazīt šīs atšķirības un pavērst tās uzņēmuma attīstības labā.
  • Kultūras ietekme biznesā – katrā valsti atšķiras izpratne par biznesa principiem, tāpēc, iekarojot citus tirgus, nepieciešams iepazīt attiecīgās kultūras specifiku, paražas un tradīcijas. Tā izrādīsiet cieņu sadarbības partneriem, kā arī izvairīsieties no neveiklām situācijām.

Kļūstiet par labāku sevis versiju jau šodien!

Klientu un partneru atsauksmes

"Veiksmīgas sadarbības pamatā ir abpusēja cieņa." -Irma Kalniņa

Kļūstiet par labāku sevis versiju jau šodien!