irma1st-min

Par Irmu

Irma Kalniņa jau vairāk nekā 25 gadus profesionāli ir saistīta ar lietišķo etiķeti, komunikāciju un diplomātisko protokolu. Pēc pedagoģijas bakalaura grāda iegūšanas Ohaio universitātē
viņa studējusi Vašingtonas protokola skolā un mācījusies pie starptautiskās etiķetes ekspertes Letīcijas Boldridžas, profesionālā kvalifikācija papildināta arī Starptautiskajā
protokola un diplomātijas skolā. Savukārt etiķetes un protokola prakse iegūta, no 1993. līdz 2000.gadam esot Latvijas vēstnieka kundzei Vašingtonā.

Kopš 2005.gada Irma Kalniņa vada savu konsultāciju uzņēmumu, biznesa etiķetes, protokola un komunikācijas zinībās izglītojot gan valsts augstākās amatpersonas, gan nozīmīgus biznesa spēlētājus, kā arī skolojot studentus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Starp viņas klientiem var minēt gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvjus, tostarp Valsts prezidenta kanceleju, dažādas ministrijas un citas valsts pārvaldes iestādes, lielākos advokātu birojus un viesmīlības biznesa pārstāvjus, kā arī izglītības un nevalstiskās organizācijas. Irma Kalniņa ir pārliecināta – izpratne par situācijai atbilstošas etiķetes ievērošanu ir viena no veiksmes atslēgām gan biznesā, gan politikā, gan privātajā dzīvē.

irma2-min
irma3-min

Runāt ar karaļiem un kalpiem

Irma Kalniņa dzimusi Ņujorkā, latviešu bēgļu ģimenē. Viņas tēvs nācis no Rīgas drēbnieku dzimtas, kurai Barona un Merķeļa ielu stūrī bijis pat savs lepns ateljē. Savai meitai drēbnieku dinastijas pārstāvis Ādolfs Ferliņš mācījis labas uzvedības pamatprincipus, ko pats noformulējis: lai pēc pusdienām ar Anglijas karalieni Irma spētu tikpat laipni un saviesīgi čalot arī ar kalpiem. Lai arī tobrīd Irmai šāds tēva vēlējums šķitis pārlieku ambiciozs, tomēr pēc gadu desmitiem izrādījies, ka tas bijis gluži vai pravietisks – kā vēstnieka kundze Irma Kalniņa uzņēmusi ASV prezidentu ar kundzi, kā arī citas pasaules mērogā nozīmīgas personas, vienlaikus organizējot visu sadzīvisko pusi.

Lielā mērā Irmas Kalniņas profesionālā darbība saistīta ar viņas vīru – politiķi un diplomātu Ojāru Ēriku Kalniņu, jo kā diplomāta sievai nācies apgūt dažādas specifiskas zināšanas un komunikācijas iemaņas, ko augstu novērtē gan uzņēmēji, gan politiķi. Irma un Ojārs Ēriks Kalniņi bija pirmais neatkarīgās Latvijas vēl tikai topošā diplomātiskā korpusa vēstnieku pāris, turklāt ar lielu atbildību septiņu gadu garumā veidot un stiprināt saiknes ar ASV. Arī pēc atgriešanās Latvijā abi aktīvi iesaistījās politiskajā un sabiedriskajā dzīvē, palīdzot veidot un attīstīt Latvijas tēlu un pašapziņu aiz robežām un arī pašu mājās.

71639448_689481974886868_8159170847047680_n
new-irma5-min

Rūpes par Latviju

Etiķete un protokols ir Irmas aizraušanās, kas balstās uz ētiskajām vērtībām un uzvedības normām. Savukārt cilvēciskās vērtības viņa realizē filantropijā un labdarībā. Latvijas neatkarības pirmajos gados Irma Kalniņa par savu misiju uzskatīja rūpes par Latviju, un ar viņas palīdzību tika uzsākta humānā palīdzība Latvijai medicīnas jomā. Šodien Irmu bieži var satikt Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcas zupas virtuvē, kur viņa turpina rūpēties par tiem, kuriem tas nepieciešams visvairāk.

Pateicoties Irmai Kalniņai, Latvijas sabiedrībā filantropijas jēdziens ienāca uz palikšanu. 2000.gadu sākumā viņa bija filantropijas eksperte Latvijas NVO centrā, kas orientējās uz pilsoniskās sabiedrības veidošanu, kur ne tikai veidoja filantropijas sapratni Latvijas uzņēmējos, bet arī mācīja korporatīvo sociālo atbildību. Viņas zināšanām par lietišķo etiķeti un protokolu kļūstot arvien pieprasītākām, 2005.gadā tika nodibināts uzņēmums “Irmas Kalniņas konsultācijas”, kas nodrošina etiķetes apmācību visiem interesentiem. Pedagoga izglītība, unikālā diplomāta sievas pieredze, kā arī neatsveramās zināšanas, kas gūtas pie
labākajiem etiķetes zinātājiem, ir padarījušas Irmu Kalniņu par etiķetes eksperti, kuras zināšana balstās ne tikai teorijā, bet ir pārbaudītas arī praksē.

Kļūstiet par labāku sevis versiju jau šodien!